Huisregels

Beste spelers en ouders,

Waarom een gedragscode?

In een maatschappij maken mensen onderling afspraken: in het gezin en op het werk. Maar ook bij sportactiviteiten, zoals b.v. in een voetbalclub, worden afspraken gemaakt. Deze afspraken/regels zijn er niet voor niets. Iedereen weet dan, wat wel en wat niet kan. Omgekeerd geldt dat men elkaar op de afspraken/regels kan wijzen, de sociale controle. Onze jeugdafdeling heeft gemeend daarom dit reglement samen te stellen, zodat we binnen de club weten wat we van elkaar kunnen en mogen verwachten. Spelen bij onze club betekent dat je instemt met en je houdt aan de afspraken/regels, zoals ze hierna worden beschreven.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om bij overtredingen c.q. het niet volgen van de hierna omschreven afspraken/reglementen disciplinair in te grijpen.

Omgangsvormen

Deze afspraken zijn gebaseerd op het feit, dat we respect hebben voor alle mensen.

Tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook daarvoor en daarna, wordt met respect omgegaan met de tegenstander, scheidsrechter, grensrechter, medespeler, trainers, leider, ouders en publiek.

Gedragsregels

In het belang van de club en jezelf maken wij de volgende afspraken:

  1. Pestgedrag t.o.v. van medespelers, tegenstanders of wie dan ook, wordt aboluut niet geaccepteerd.
  2. Het zitten aan andermans spullen en of kleding, wordt niet getolereerd.
  3. Na afloop dient iedereen ervoor te zorgen dat het gebruikte materiaal weer terug op zijn plaats komt. Kleedruimtes/douches schoon achterlaten (veegschoon!)
  4. Schoenen buiten afkloppen.
  5. Wij gaan netjes om met onze accommodaties en met het materiaal.

Schade aan opstallen of eigendommen van de vereniging wordt verhaald op de betrokkene(n).

Fair Play

Wij schelden niet. Niet op elkaar. Niet op de leiding van het team en zeker niet op de leiding van de wedstrijd (scheidsrechter & grensrechters).

Wij houden ons aan de spelregels.

De scheidsrechter is de baas en het kan zijn dat de scheidsrechter fouten maakt. In dat laatste geval accepteren we dat en gaan niet tegen een beslissing in.

Wij geven elkaar (scheidsrechter/tegenstander) voor en na de wedstrijd de hand.

Wat verwachten wij van de spelers?

Bij trainingen minimaal 10 minuten van te voren aanwezig zijn, zodat de training op tijd kan beginnen.

Bij thuiswedsrijden dien je minimaal 30 min. van te voren aanwezig te zijn (of eerder dit is aan de leiders!!)

Vertrektijd bij uitwedstrijden wordt door de leider bepaald. Je dient dan aanwezig te zijn zodat er op tijd kan worden vertrokken en er voldoende tijd is voor een warming-up en voorbereiding op de wedstrijd.

Zelf of via de ouders afmelden bij de betreffende leider (dus niet via via…..)

Vooral bij afmelden voor een wedstrijd, dien je dit uiterlijk op de laatste training te doen.

Plan je huiswerk/studie zodanig dat je aan de trainingen en wedstrijden kunt deelnemen.

Kleding

– De kleding wordt altijd correct gedragen, d.w.z. de kousen omhoog en het shirt in de broek.

– Scheenbeschermers worden altijd gedragen tijdens wedstrijden en zoveel mogelijk ook tijdens trainingen.

– Tijdens wedstrijden worden slidingbroeken gedragen in de kleur van de broek.

– Tijdens wedstrijden en trainingen dragen we geen horloges en andere sieraden.

Wat verwachten wij van de ouders?

Stimuleer uw zoon en/of dochter om altijd naar de trainingen en wedstrijden te gaan.

Tijdens wedstrijden en trainingen wordt u verzocht zich niet met de trainer/leiders te bemoeien, blijf buiten afrastering en laat het coachen over aan de leider/trainer.

Ouders mogen altijd aanmoedigen!

Ondersteuning in vorm van grensrechter, begleiding etc is altijd welkom.

Suggesties of de wens om een gesprek, svp na de training/wedstrijd.

U kunt ook altijd de leden van het Jeugdbestuur en de Techn. Jeugdcoordinator aanspreken.

Bij wijzigingen van telefoonnummers/e-mail adressen, svp info aan fam.rompen@ziggo.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Het omzetten van onze doelen naar resultaten (o.a. nieuwe naam, tenue etc)

Uitgroeien tot een gezonde club, waarbij presteren en plezier samengaan.

Communicatie tussen bestuur – leiders – spelers – ouders en vica versa

Controle en handhaving van onze gedrags- en huisregels.

Verdere informatie die nuttig kan zijn:.

Bij afgelastingen/wedstrijdverplaatsingen proberen we zsm te informeren via de site en de trainers/leiders die op hun beurt dit weer doorgeven aan de spelers/ouders.

 

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Jeugd SV Geuldal