Algemene ledenvergadering vrijdag 14 oktober 20.00 uur kantine Wijlre

Algemeen Archief – 2016/’17
Geschreven op maandag 3 oktober 2016 21:00 door Henk Hameleers.

Het bestuur van S.V. Geuldal nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 14 oktober 2016 in de kantine van sportcomplex Wijlre.

Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen Notulen ALV 22-10-2015
3. Jaarverslag secretaris seizoen 2015/2016
4. Verslag van de kascontrolecommissie
5. Jaarverslag penningmeester seizoen 2015/2016
6. Vaststelling begroting seizoen 2016/2017
7. Voorstel contributie seizoen 2016/2017 en verder
8. Benoeming bestuursleden
9. Rondvraag
10. Sluiting