Algemene ledenvergadering vrijdag 13 oktober

Algemeen
Geschreven op vrijdag 6 oktober 2023 10:33 door Bart Schrouff.

Het bestuur van SV Geuldal nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, behorende bij het seizoen 2022-2023.
De vergadering zal worden gehouden op vrijdag 13 oktober 2023 in de kantine in Wijlre.

Aanvang van de vergadering is 21.00 uur.

Leden van onder de 18 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door een gezagvoerder (ouder of voogd).

Agenda:

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen vorige vergadering (ALV 2021 en 2022)
3. Mededelingen en ingekomen stukken
4. Terugblik seizoen 2022/2023
5. Financieel overzicht seizoen 2022/2023 + kascontrolecommissie
6. Bestuurssamenstelling: van de huidige leden is niemand aftredend.
Steven Bekman is gestopt als bestuurslid, maar zal wel de ledenadministratie in
het huidige seizoen overnemen van Ruud Dautzenberg.
Frans Souren is gestopt als bestuurslid en zal de taken als penningmeester in
het huidige seizoen overdragen aan Ruud Dautzenberg.
Ruud Dautzenberg zal de taken als jeugdcoördinator per 1 juli 2024 overdragen.
André Rompen en Jerome Delissen hebben als aspirant-bestuurslid vanaf mei
meegelopen en stellen zich kandidaat als nieuw bestuurslid. Tegenkandidaten,
ondersteund door tenminste 3 leden, kunnen zich bij het bestuur melden.
7. Accommodatie – stand van zaken
8. Rondvraag
9. Sluiting