Algemene ledenvergadering vrijdag 17 november 21.30 uur kantine Wijlre

Algemeen
Geschreven op donderdag 9 november 2017 11:13 door Henk Hameleers.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering S.V. GEULDAL

Het bestuur van SV Geuldal nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op vrijdag 17 november 2017 in de kantine te Wijlre.

Aanvang van de vergadering is 21.30 uur.

Agenda:

  1. Opening door de vicevoorzitter
  2. Terugblik 2e jaar SV Geuldal
  3. Financieel overzicht + kascontrolecommissie
  4. Bestuurssamenstelling
  5. Mededelingen ( activiteiten / jeugd / dames )
  6. Accommodatie
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Wij hopen U allen te begroeten op 17 november aanstaande.

Het bestuur  van SV Geuldal