CORONA: sportcomplexen gesloten – niet betreden!

Algemeen
Geschreven op maandag 23 maart 2020 16:54 door SV Geuldal.

In verband met de afkondiging van een noodverordening, in relatie tot de Corona pandemie, door de gemeenten in het gebied van de Veiligheidsregio Zuid Limburg, breng ik, op verzoek van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente, het volgende onder uw aandacht.

Op basis van de noodverordening dienen met onmiddellijke ingang sportparken (voetbal, tennis en handbal), gemeenschapshuizen, gymzalen en gebouwen voor jeugd en jongeren de deuren te sluiten en gesloten te houden tot nader order. Doel van de maatregelen is om samenscholingen in het  kader van sport, jeugd, jongeren, sociale en culturele activiteiten te voorkomen. Voor gymzalen geldt een uitzondering ingeval ze door scholen gebruikt (moeten) worden voor de opvang van kinderen van ouders die in vitale beroepen werkzaam zijn.

De gemeente zal handhavend optreden met betrekking tot de naleving van het bovenstaande.

Meer informatie over de verordening en de gevolgen zijn te vinden via https://www.vrzl.nl/calamiteit/.

De gemeente gaat uit van uw welwillende medewerking in deze hectische tijden en situatie. Daarbij roept de gemeente u op:  Blijf het gezonde verstand gebruiken.