Ledenvergadering vrijdag 25 juni

Algemeen
Geschreven op zondag 4 juli 2021 07:01 door Frans Souren.

Vrijdag hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in Schin op Geul. De uitgestelde ledenvergadering over het seizoen 2019-2020. Naast de gebruikelijke terugblik op het afgelopen seizoen en de financiële stand van zaken waren er twee belangrijke agendapunten: uitbreiding van de bestuurlijke organisatie van SV Geuldal en de ontwikkelingen met betrekking tot onze sportcomplex(en).

Organisatie.
In verband met studie stopt Erwin Otten helaas na 4 jaar met het penningmeesterschap. We zijn blij dat Petra Bemelmans bereid is gevonden om als vertrouwenspersoon binnen de club op te gaan treden. Daarnaast hebben de heren Geert van Oerle en Steven Bekman aangegeven om, in eerste instantie als aspirant leden, toe te treden tot ons bestuur. Steven is vanuit Den Haag naar het zuiden verhuist en wil graag wat betekenen voor de lokale gemeenschap. Voor Geert is het voetballen van SV Geuldal niet nieuw. Nu wonende te Schin op Geul, is hij al lang een supporter van de club.
Via deze weg willen we Erwin bedanken voor het werk wat hij de afgelopen tijd voor de club heeft verricht. Petra welkom als vertrouwenspersoon en ook Geert en Steven heten wij welkom. Wij wensen jullie vooral veel plezier toe.

De aanwezige leden zijn geïnformeerd naar de stand van zaken met betrekking tot ons sportcomplex. De weg naar een nieuwe accommodatie en de huidige diverse opties (upgrade van het complex in Strucht, upgrade van het complex in Wijlre of de huidige situatie handhaven) zijn uitgebreid besproken. Iedereen heeft vragen kunnen stellen en zijn menig kunnen geven. Het bestuur dankt iedereen voor het interesse en de constructieve houding. Wij zullen nog een officiële stemming gaan houden over de drie opties, maar tijdens de vergadering was er een voorkeur voor de optie “upgrade Wijlre”. Het bestuur zal met Gulpen-Wittem contact opnemen en nadere toelichting vragen over kostenverdeling bij een nieuw gebouw. Wij houden jullie op de hoogte.

Frans