Mededelingen

Algemeen Archief – 2016/’17
Geschreven op donderdag 2 maart 2017 21:55 door Frans Souren.

Beste leden van SV Geuldal

Graag jullie aandacht voor een paar zaken.

CONTRIBUTIE: het blijkt dat velen de contributie over het seizoen 2016-2017 nog niet voldaan hebben. Een dringend verzoek om de aanmaningen die jullie een dezer dagen in de bus of in de mail vinden, zsm te voldoen.

DONATEURSACTIES: in maart (Schin op Geul) en in april (Wijlre) zijn wederom de jaarlijkse donateursacties. Naast ‘oud papier’ de tweede activiteit waarbij wij medewerking van leden vragen. Zeer belangrijk voor de clubkas. Petra zal de donateursacties coordineren. Stel haar niet teleur.

VOORZITTERSCHAP: toen vv Wijlre en Struchter Boys op 1 juli 2015 fuseerden heb ik voor mezelf besloten dat ik met alle mogelijke energie de fusieclub zeker de eerste drie jaar wilde leiden. Ik heb dan ook zeer veel energie erin gestoken. Zeker het eerste seizoen. Wat ik toen nog niet wist, was dat ik in 2016 een nieuwe, zeer veel eisende baan zou krijgen waarbij ik ook gemiddeld één keer per twee maanden intercontinentaal moet reizen. Helaas is gebleken dat deze baan niet te combineren valt met (goed) voorzitterschap. Met pijn in het hart heb ik derhalve op de laatste 2 bestuursvergaderingen aangegeven dat ik moet stoppen met het voorzitterschap. Per 1 juli aanstaande stop ik definitief; effectief stop ik nu. Ik blijf wel actief in de club en ook in het bestuur. We zullen een nieuwe voorzitter moeten vinden.

FRANS