Reactie bestuur SV Geuldal op besluit omtrent nieuwe accommodatie

Algemeen
Geschreven op dinsdag 14 juli 2020 09:46 door Bart Schrouff.

De afgelopen week zijn wij (SV Geuldal) op de hoogte gesteld over het standpunt van beide Colleges van B&W t.a.v. het haalbaarheidsonderzoek van het Huis van de Sport. Wij zijn erg verbaasd en teleurgesteld over het standpunt van de Colleges van B&W. Dit besluit van beide gemeentes om, ten faveure van SV Geuldal, geen aanpassingen te doen aan het bestaande accommodatiebeleid, berusten op een tweetal argumenten: de twijfel over de toekomstbestendigheid van de vereniging SV Geuldal en de financiële onderbouwing (hoge investeringskosten).

Argument 1: Bestaansrecht SV Geuldal; is er toekomst voor SV Geuldal?

Toen in februari 2015 de verenigingen Struchter Boys en Wijlre aan beide gemeentes aankondigden te gaan fuseren, werd door beide gemeentes heel duidelijk aangegeven dat een eventuele aanpassing van het accommodatiebeleid pas ter tafel kon komen, wanneer SV Geuldal ook in 2020 nog bestaansrecht kon aantonen.

Inmiddels is het 2020 en ligt er een onafhankelijk rapport van het Huis voor de Sport op tafel. In dat rapport staat dat SV Geuldal een vitale vereniging is met bestaansrecht. Zie de letterlijke tekst in het rapport van Huis van de Sport op pagina 4!!

Een andere wijze om hier tegenaan te kijken is om in kaart te brengen met hoeveel teams SV Geuldal actief is in de competitie van de KNVB. Voor het komende seizoen zal SV Geuldal met 7 senioren teams (3 heren, 1 dames, 1 veteranen en 2 35+teams) en 10 jeugdteams aan de competitie deelnemen. Als je dit vergelijkt met andere verenigingen (waar men wel bereid is om in te investeren) in beide gemeentes is de constatering dat SV Geuldal van gelijke omvang is. De gebruikte argumenten over (verwachtingen van) ledentallen om nu geen aanpassingen van het accommodatiebeleid te doen, zijn ons inziens dan ook niet terecht. De interpretatie van de gemeentes roept dan ook vragen op.

Argument 2: Financiële onderbouwing

Of er voor SV Geuldal (feitelijk voor de gemeenschappen Wijlre & Schin op Geul) één moderne voetbalaccommodatie kan komen, hangt ons inziens af van de combinatie van drie financiële factoren: de business case. Die drie factoren zijn:

1. Exploitatie kosten. Het moge vrij duidelijk zijn dat de exploitatiekosten voor de gemeentes (in totaliteit) omlaag moeten gaan wanneer SV Geuldal één accommodatie gebruikt in plaats van de huidige twee.

2. Investeringskosten. Om te komen tot een nieuwe moderne accommodatie, zullen er significante investeringen gedaan moeten worden. De kosten van nieuwe accommodatie zal circa tussen de 1,5 en 2,0 miljoen euro komen te liggen.

3. Opbrengsten. De huidige accommodaties vertegenwoordigen waarde. Bouwmogelijkheden in Schin op Geul, natuurcompensatie, parkeergelegenheid en uitbreidingsmogelijkheden van aanliggende bedrijven en instellingen op de locatie in Wijlre. We praten over aanzienlijke bedragen die op geen enkele wijze worden meegenomen in de besluitvorming.

Door de opbrengsten niet mee te nemen is deze business case niet haalbaar maar doet dit een heldere besluitvorming geen recht.

Toekomst SV Geuldal

Als SV Geuldal stellen wij grote vraagtekens bij de argumenten die gebruikt worden om het huidige accommodatiebeleid in beide gemeentes aan te houden.

Echter, waar wij als vereniging erg in teleurgesteld zijn, is dat beide gemeentes niet in staat zijn gebleken een gezamenlijk pad naar een goed, modern onderkomen voor SV Geuldal te realiseren. SV Geuldal, een vereniging met een ‘achterban’ van circa 5000 inwoners, een vereniging die zich absoluut kan meten met andere grotere verenigingen in de gemeentes en een vereniging die met een scala van activiteiten tot dusverre financieel gezond is gebleven. De uitkomst van 3 jaar lobbyen, voorstellen aandragen, zelf berekeningen uitvoeren en pro deo heel veel energie steken in de toekomst van de vereniging, is feitelijk door de gemeentes afgedaan met: modder maar voort in de Mauritiussingel en Achter het Kasteel. Samenwerking met ander verenigingen is voor ons bespreekbaar zodat er meer en beter gebruik wordt gemaakt van een nieuwe accommodatie. SV Geuldal is een vereniging die over gemeentegrenzen heen durft te kijken en samenwerkingen aan te gaan. Voor beide Colleges van B&W is dit blijkbaar nog een erg lastige exercitie.

Onze insteek is dan ook nog steeds een nieuwe accommodatie ergens tussen de Ransdalerweg in Schin op Geul en de Klapstraat in Wijlre. Voor ons is zelfs een locatie achter de Miljoenenlijn niet ondenkbaar. Die accommodatie zou moeten bestaan uit twee goed bespeelbare velden met verlichting van wedstrijdomvang, een kantine en zes kleedlokalen met een goede parkeervoorziening. Niet meer maar ook niet minder. Dat hierin uiteraard de belangen van eventuele omwonenden in mee worden genomen is niet meer dan logisch. We roepen de gemeenteraden van de gemeente Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul dan ook op tot actie richting hun Colleges van B&W om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden voor de toekomst van een vitale en toekomstbestendige vereniging voor Schin op Geul en Wijlre.