Info avond sportcomplex SV Geuldal

Algemeen
Geschreven op dinsdag 8 september 2020 15:04 door Bart Schrouff.

Maandagavond 7 september 2020 heeft SV Geuldal een infoavond gehouden met betrekking tot de ontwikkelingen van een eventueel nieuw sportcomplex. Zoals bekend is afgelopen juni door de college’s van B&W in Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul afwijzend gereageerd op onze wens, ondanks een positief rapport ten aanzien van SV Geuldal van het Huis voor de Sport.
Hierop hebben wij alle raadsleden van beide gemeentes en beide dorpsraden uitgenodigd om hun bij te praten over onze wens en hoe dit volgens ons realiseerbaar zou kunnen zijn zonder dat hiervoor uitzonderlijk veel gemeenschapsgeld geïnvesteerd hoeft te worden. Voor de locatie in Wijlre is bekend dat er meerdere opties zijn om waarde voor de gemeente Gulpen-Wittem te creëren. Om te laten zien dat dat ook het geval is voor de locatie Schin op Geul, hebben wij dhr Van Eijs van Swentibold projectontwikkeling uit Sittard uitgenodigd voor de infoavond. Swentibold heeft een aantal varianten uitgewerkt hoe het huidige voetbalveld in Schin op Geul en omgeving ingevuld zou kunnen worden.
Het was een zinvolle avond waar we veel bijval en steun kregen vanuit diverse partijen van beide gemeentes. Wij danken hen allen voor hun aanwezigheid en in het bijzonder projectontwikkelaar Swentibold voor de bijdrage en de tijd die men in de voorbereiding heeft gestoken.

Daarnaast is het zo dat er acties tegen de komst van een voetbalaccommodatie zijn gestart rondom één van de mogelijke locaties. Wij willen hier een drietal opmerkingen over maken.
** Omwonenden van een mogelijke nieuwe locatie hebben het volste recht om in beroep te gaan tegen de komst van zo’n accommodatie. Als voetbalclub respecteren wij dat ook. Ook vinden wij het vanzelfsprekend dat mocht er een locatie worden geselecteerd door de gemeentes (!! niet SV Geuldal, maar de gemeentes bepalen dit) dat omwonenden geïnformeerd en gehoord dienen te worden.
** Op dit moment ligt er bij geen van beide gemeentes ook maar één (voorkeur)locatie op tafel. Dus ons inziens zijn alle acties nu zeer prematuur. Wij willen gerust meedenken op termijn om overlast in kaart te brengen, overlast tot een minimum te beperken. Echter nu is nog totaal niks bekend, laat staan zeker.
** Tot slot wordt in een, ook door SV Geuldal ontvangen, brief, melding gemaakt van: “de hoop ligt bij een opwaardering van de huidige locatie in Schin op Geul”. Voor de duidelijkheid: dit is niet de hoop van de vereniging SV Geuldal. Door de vorige wethouder van Gulpen-Wittem is op 9 juli j.l. uitgesproken dat Gulpen-Wittem met Valkenburg aan de Geul nog contact zou zoeken omdat Gulpen-Wittem zo’n opwaardering wel ziet zitten. Zodoende zou namelijk de wens van Gulpen-Wittem om het huidige complex achter het kasteel anders te bestemmen, gerealiseerd kunnen worden.Echter deze opwaardering van de huidige locatie Schin op Geul is met de grootte van de vereniging SV Geuldal nu en in de toekomst niet te realiseren.