Spelen op kunstgras

Algemeen Archief – 2016/’17
Geschreven op woensdag 12 oktober 2016 18:41 door Frans Souren.

Beste leden, ouders en belangstellenden,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste weken tot 2 keer toe het voetballen op kunstgras ter discussie is gesteld. Eerst was het de blessure gevoeligheid die groter zou zijn op kunstgras, vervolgens zouden er mogelijk toxische stoffen uit de rubberen korrels kunnen diffunderen.

SV Geuldal neemt deze mogelijke problematiek serieus en zal de ontwikkelingen op de voet volgen. Wij hebben echter als voetbalclub niet de expertise en achtergrond in huis om de eventuele gevaren en de waarde van het Zembla onderzoek goed in te kunnen schatten. Derhalve houden wij ons aan de richtlijnen zoals die door de overheden (gemeente & minister van volksgezondheid), de KNVB en het RIVM worden gegeven. Deze richtlijnen zijn eensluidend: er kan gewoon gevoetbald worden op kunstgrasvelden ongeacht of er wel of geen rubber granulaat gebruikt is.

Tot zover het officiële standpunt. Wij willen wel het volgende toevoegen:

  • Voetbal(st)(l)ers bij SV Geuldal trainen op gras, spelen 100% van de thuiswedstrijden op gras en ook een groot deel van de uitwedstrijden wordt op gras gespeeld. De blootstelling aan de rubberen korrels, mocht dat al gevaar opleveren, is derhalve beperkt.
  • Wij gaan ervan uit dat de tegenstanders met kunstgrasvelden voorlopig zoveel mogelijk niet op kunstgras spelen thuis. In de media kunt u zien dat Berg ’28 en Meerssen dat al hebben afgekondigd voor de jeugdafdelingen. Beide verenigingen hebben ook kunstgrasvelden.
  • Met de jeugdcommissie is afgesproken dat bij een uitwedstrijd de betreffende leider uiterlijk de avond voor de wedstrijd op de hoogte wordt gesteld wanneer de wedstrijd plaats gaat vinden op een kunstgrasveld met autobanden korrels. Via appgroepen of anderszins kan hier dan naar geïnformeerd worden.
  • Mocht een speler, speelster of ouder niet willen dat zij zelf of hun kinderen spelen op een kunstgrasveld met rubberen korrels, dan respecteren wij dat. Geef dat aub tijdig aan bij de leider van het team. Mocht dit leiden tot een tekort aan spelers, dan zal SV Geuldal maatregelen nemen (verplaatsen, uitstellen, afgelasten???).

Met vriendelijke groeten

Bestuur SV Geuldal