SV Geuldal in de media: één (nieuwe) locatie

Algemeen
Geschreven op vrijdag 13 juli 2018 16:04 door Frans Souren.

Afgelopen week was SV Geuldal te bewonderen in de media. Zowel in de Limburger als op TV Valkenburg stond een stukje over SV Geuldal.

Vijf jaar geleden was voor beide besturen, van toen vv Wijlre en Struchter Boys, duidelijk dat we actie moesten ondernemen om het voortbestaan van “voetbal” in beide dorpen te garanderen. Deze actie heeft geresulteerd in SV Geuldal. Van beide gemeenten hebben we vijf jaar de tijd gekregen om ons bestaansrecht te bewijzen.

Vrij gauw na de oprichting was duidelijk dat we voor continuïteit van de club actie moesten ondernemen om het laatste gat in de fusie (2 locaties) te dichten. Op 1 juli 2015 was het standpunt van Gulpen-Wittem: investeren in 3 locaties. Locatie Wijlre was daar niet bij en vanwege de ligging in kwetsbaar gebied (overstroom gebied Geul), zou er ook in de toekomst niet geïnvesteerd worden in deze locatie. Naast het feit dat locatie Schin op Geul te klein is, gold voor die locatie exact hetzelfde.

1 Juli 2018 is de situatie als volgt. In Gulpen-Wittem is een motie aangenomen waarin medewerking aan een nieuwe locatie voor SV Geuldal wordt uitgesproken. In Valkenburg aan de Geul staat een nieuwe locatie voor SV Geuldal in het nieuwe coalitieaccoord. Hiermee wordt door beide gemeenten ook een voorschot genomen op de beslissing over het bestaansrecht van SV Geuldal. Wij zijn zeer tevreden over hetgeen tot dusverre bereikt is. De stukken in de media zijn gebaseerd op deze gewijzigde situaties in beide gemeentes.

Eén ding willen we recht zetten. Uiteraard wordt er in de besprekingen gesproken over mogelijke plekken voor een nieuwe locatie. De locatie tussen Schoonbron en Etenaken is daarbij zeer zeker ter sprake geweest. Echter ook andere plekken hebben de revue gepasseerd. Met betrekking tot de plek van een nieuwe locatie is niets beslist en is het voorbarig om reeds platte gronden te tekenen. Voordat daar duidelijkheid over komt, zal er nog heel wat water via de Geul de velden hebben gepasseerd.

Echter we zijn op de goede weg en op naar de volgende stap.

Frans