Update accommodatieproblematiek

Algemeen
Geschreven op maandag 6 november 2023 19:38 door Bart Schrouff.

Beste leden, zoals jullie bekend zijn we als vereniging al enkele jaren bezig om te komen tot één locatie waarop we al onze activiteiten kunnen uitoefenen. Hierbij hebben wij steeds kenbaar gemaakt wat wij minimaal nodig hebben om als vereniging te kunnen functioneren: twee wedstrijdvelden (een kunstgras een natuurgras) van officiële afmetingen (conform KNVB richtlijnen) en een clubgebouw met zes kleedlokalen en voldoende parkeervoorziening. Vandaag hebben we wederom een gesprek gehad met de wethouders Franssen, Derksen, Dauven, Weerts en ambtenaren van beide gemeenten. Onze voorkeur; een nieuwe locatie ergens tussen beide kernen en de huidige accommodaties teruggeven aan de gemeentes / Waterschap Limburg / Provincie zodat zij hier een andere invulling aan kunnen geven. Op dit moment hebben we op beide locaties in totaliteit vier velden en twee gebouwen en we willen naar twee velden en een gebouw. Onder aan de streep willen we dus naar de helft van de ruimte die we nu in beslag nemen en gaan we weg uit het kwetsbare stroomgebied van de Geul. De uitkomst is voor ons teleurstellend te noemen. In feite komt het er op neer dat volgens de gemeenten een volledig nieuwe accommodatie te duur zal zijn en de Provincie hier veel problemen voorziet en dit scenario als onhaalbaar acht. Dit hoewel wij nooit een onderbouwde berekening onder ogen hebben gekregen en in deze berekeningen nooit de waarde/wisselgeld van de huidige accommodaties wordt vermeld. Met deze optie kunnen we bijdragen aan extra veiligheid voor Stokhem, Schin op Geul en Valkenburg bij een eventuele overstroming. Het alternatief: opwaarderen van onze accommodatie in Schin op Geul of Wijlre is een optie die nog door beide gemeentes verder uitgewerkt zal worden qua mogelijkheden en kosten. In dit geval zal het Waterschap echter wel medewerking moeten verlenen. Conclusie na vele jaren (8 jaar!) praten en constructief aandragen van suggesties is er een kleine vooruitgang maar zijn er nog heel veel zaken onzeker. Concluderend zullen wij ons intern moeten beraden wat wijsheid is in belang en toekomst van onze vereniging. Los daarvan vinden we het teleurstellend dat instanties als het Waterschap en de Provincie nooit actief met ons in gesprek zijn gekomen ondanks dat wij dit herhaaldelijk hebben verzocht bij beide gemeentes. Wordt dus vervolgd…..

met sportieve groet,

Bestuur SV Geuldal